Najpogostejša vprašanja

 

Kateri so lahko nepredvideni dogodki, ko so potrebni izredni posegi?
Nepredvideni dogodki, ko so potrebni izredni posegi so lahko poškodovani FN moduli (močna neurja), okvare razsmernikov, poškodba pod konstrukcije (močna neurja), okvara varovalk (sunki v omrežju, slaba kakovost varovalk) in drugo.

Kakšni so stroški teh vzdrževalnih del?
Strošek vzdrževalnih del za samooskrbne elektrarne na strehah do 11kW je 150€.

V katerih primerih slednji zaradi garancij ne bremenijo lastnika in katere mora lastnik plačati?
Lastniku do 5 let od začetka obratovanja elektrarne ni potrebno plačati okvar na razsmerniku, če le ta ni fizično poškodovan oziroma je do uničenja prišlo zaradi napake na omrežju - v takem primeru garancija ne velja.  Lastniku tudi i potrebno plačati okvare modulov zaradi napake pri montaži ali okvare zaradi slabe izdelave (do 10 let).
Lastnik plača: v primeru, da so moduli poškodovani zaradi drugih dejavnikov (mehanske poškodbe), uničenje razsmernika (kakršen koli poseg v razsmernik, namerne poškodbe, poškodba zaradi napake na distribucijskem omrežju, uničenje zaradi atmosferskih razelektritev).

S kom v večini primerov lastnik podpiše pogodbo za vzdrževanje?
Lastniki običajno podpišejo vzdrževalno pogodbo s tistim, ki je elektrarno postavil – montiral (in jo tudi dobro pozna), ni pa nujno.

Kratek opis poteka monitoring delovanja sončne elektrarne in poteka obveščanja o napakah:
Monitoring elektrarne poteka po spletu ali na osebnem računalniku, lahko tudi s pomočjo pametnega telefona.
Obveščanje o napakah dobimo po e-pošti ali SMS sporočilu, če je vgrajen ustrezen (GSM) vmesnik.

Ločimo:
- Osnovni monitoring: dnevna, mesečna, letna proizvodnja elektrarne. Po spletu lahko spremljamo trenutno delovanje in dnevno dobivamo obvestila o proizvodnji električne energije ter napakah.
- Napredni monitoring: spremljamo delovanje vsakega modula posebej v realnem času. V vsakem trenutku smo obveščeni ali vsi moduli delujejo enako in če so kakšne napake na njih kot npr. umazanija, poškodbe modulov, staranje modula. S tem povečujemo izplen elektrarne, ker nam sistem omogoča najboljši izkoristek sončne elektrarne - hitro odkrivanje napak in njihova sanacija.

Povprašajte nas

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje
Več o politiki varstva osebnih podatkov.